Torf

Rodzaje torfu

Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych torfowca, wełnianki pochwowatej, bagna zwyczajnego i charakteryzuje się niską zawartością sadzy, wysoką zdolnością do wygenerowania ciepła, wysoką pojemnością wodną (od 600 do 1200 %), nadkwaśnością, niskim stopniem rozkładu.

Torf opałowy

Torf opałowy są to brykiety torfowe i pelety torfowe, które są dobrą alternatywą dla tradycyjnych paliw, takich jak olej napędowy, węgiel, drewno i gaz. Tylko jeden ton brykietów torfowych / granulatu pozwala zastąpić 4 metra sześciennego drewna lub 2 tony węgla.

Torf ogrodniczy

W ogrodnictwie torf używany w czystej postaci, jak poprawiający strukturę gleby, do gromadzenia i długotrwałego zatrzymania wilgoci, a także środowiska, co przyczynia się do wzrostu procesów wymiany tlenu.