Wydobycie torfu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Do produkcji, zbioru i magazynowania torfu frezerowanego przeznaczone są trzy zmechanizowane kompleksy, moce produkcyjne, których pozwalają na sezon zaopatrzyć do 100 tys. ton surowców torfu. Pola wydobycia są zabezpieczone koleją wąskotorową z wagonami i lokomotywami. Dostawa wyrobów konsumentom odbywa się ciężarówkami o pojemności skrzyni ładunkowej do 35 m3 lub ciągnikiem T-150 z przyczepą o 15 m3.Na Żytomierszczyźnie najbardziej produktywne pola zalegania torfu 1,5-2 m. Prace w polu zaczynają się od ustalenia grubości warstwy torfu 0,7 m. Wydobywanie jest wskazane tam, gdzie istnieją rezerwy nie mniej niż 200 tys. ton.

Wydobycie torfu zaczyna się od przygotowania pola. W pierwszej kolejności bagno trzeba osuszyć, w tym celu specjaliści projektują i budują sieci kanałów odwadniających, którymi będzie trafiać woda. Kanały odwadniające można porównać z drogami w mieście: jest główny kanał, przez który woda jest odprowadzana z bagna w jezioro lub rzekę w pobliżu, do niego wpadają kanały przepływowe, które połączone są bardziej licznymi kanałami kartkowymi, które zbierają wodę z całego złoża i niosą ją do kanałów przepływowych. Prace nad budową kanałów wykonują koparki na szerokich gąsienicach, które zapewniają odporność na bagnach i wyposażone łyżką specjalnej formy. Podczas kopania kanałów kąt przechyłu powinien być nie większy niż 70 stopni, inaczej ściany bagna będą padać. Aby przekopać wszystkie kanały na złożu o powierzchni 200 ha – 3 koparki będą pracować około 3 lat. Po osuszaniu dawne bagno staje się niższe o blisko 1 m. Kolejny etap przygotowania pól do wydobycia torfu – to wyrywanie małego krzewu i nie mniej małych drzew. Taką roślinność botanicy nazywają uciśnioną, ponieważ podmokły teren nie daje jej rozwijać się i wyżej niż 1,5 m ona nigdy nie dorosnie. Żadnej wartości gospodarczej i towarowej ta roślinność nie posiada.

05

Po tym usuwa się górną warstwę pola, która nazywa się wyczeski, co dokonują specjalne maszyny – profilery, które krok po kroku kręcą 15-20 cm wyczesek z całego złoża. Po wszystkich operacjach trzeba ponownie czyścić kanały. I teraz po raz pierwszy można zobaczyć na polu torf. Jednak przed przystąpieniem do jego zbierania, należy wyrywać korzenie wszystkich roślin i drzew, które rosły na tym bagnie. Za tę pracę biorą się koparki do karczowania, które zahaczają resztki korzeniowe roślin i wyciągają je na powierzchnię. Pniaki zbierają się w walec, a potem podbieracz rzuca je w przyczepy na gąsienicach. Po takich manipulacjach technologicznych pole w pełni gotowe do zbioru torfu!

Screenshot-2014-07-08-13.23.32-1024x500

Metody pozyskiwania torfu

Pierwsza metoda – pozyskiwanie poprzez pneumatyczną maszynę „próżniowy torfozbieracz”, która działa na zasadzie odkurzacza. Torfozbieracz wchłania przygotowane i wysuszone okruszki, a pozostałości bardziej wilgotnego torfu pozostają na polu i wysychają dalej.

140-1024x501

Inną metodę pozyskiwania torfu z pola używają wówczas, gdy pogoda zapowiada się być słoneczną i ciepłą nie tylko w dzień frezowania, lecz i na następny. Po tym jak na złożu zostały oddzielone i wysuszone okruszki torfu gromadzą je w walec – małe pagórki. Następnie do pracy przystępuje maszyna zbiornik, która w trakcie jazdy łyżkami zbiera torf do magazynu. Ta metoda pozyskiwania zajmuje u specjalistów 2 dni, ale pozwala wielokrotnie zwiększyć ilość zebranego torfu. Torf jest wieziony w jedno miejsce i wysypuje się do szczebel, których wysokość dochodzi do 10 m. Ze złoża w 200 ha takich szczebel będzie około 60-ciu, co stanowi około 50 tys. ton torfu. Szczeblu nadają kształt trójkątnego pryzmatu, aby w przypadku opadów torf nie namoknął, a woda po prostu popłynęła w różne strony.

170-1024x501

Wydobyty torf jest załadowywany do zakładu przetwarzania, gdzie jest dzielony na trzy frakcje: małą, średnią i dużą. Dla każdego gatunku roślin potrzebna jest jedna frakcja okruchów torfu. Przesiany z pola torf ma wysoką kwasowość, która łatwo jest neutralizowana przez dodanie do torfu mąki dolomitowej. W procesie wzbogacania do torfu dodają również fosfor, potas i azot. Po takich operacjach technologicznych torf jest gotowy do pakowania. Jego pakują w małe – 2,5 litra worki, jak i w duże 70 litrowe worki i 1,5 kadziowe big-bagi, w zależności od potrzeb klienta. Torf jeden z niewielu materiałów sypkich, który przyjęto mierzyć w litrach lub w metrach sześciennych. Jest to związane z tym, że pojemność jest wskaźnikiem bardziej stabilnym, natomiast waga torfu bardzo różni się w zależności od jego wilgotności.

Korzyści torfu dla roślin.

Małe sadzonki i siewki mają słaby system korzeniowy i dobrze rosną w torfie z drobnymi okruchami. Warzywa i kwiaty wolą średniej frakcji, natomiast drzewa i krzewy dobrze korzenią się w bardziej luźnym, dużym torfie. Głównymi klientami przygotowanego torfu zawsze były gospodarstwa cieplarniane. Torf jako podstawa szklarni, przyczynia się do pełnej automatyzacji produkcji. Jego wsypują do małych doniczek, wysiewają nasiona i podlewają. Ponieważ torf nie staje się zbity podczas podlewania, nie trzeba rozluźniać i rośliny zawsze mają wystarczająco dużo tlenu, a całkowity brak chwastów eliminuje pielenie. Torf dużej frakcji ma popyt u krajobrazowych projektantów i właścicieli działek. W nim dobrze zakorzenią się drzewa, krzewy i byliny. Poza tym torf bogaty w substancje huminowe, które powstają podczas rozkładu roślin. Kwasy huminowe znacznie przyspieszają wzrost i rozwój drzew i kwiatów. Torf dobrze leczy gleby, zapobiega gromadzeniu się w roślinach metali ciężkich i innych szkodliwych substancji, co jest charakterystyczne dla współczesnych miast i metropolii.

Jednostki produkcyjne.

Spółka zależna „Olewsktorf” produkuje mieszanki torfu i nawóz biomineralny. Sprzyja temu obecność lokalnego złoża wapienia, z pomocą którego robią torf kwaśny dla ogrodnictwa do ph 5,5-6,0. W najbliższych planach firmy – zakup zautomatyzowanej linii do pakowania torfu zgodnie z potrzebami konsumentów o mocy do 50 ton na zmianę. 

Kubki torfowe do sadzonek, w programie partnerskim z „Olewsktorf”, wytwarza lokalna fabryka tektury i papierów, na zlecenia importerów z zagranicy.

„Ozerianska Fabryka Torfobrykietna” znajduje się w miejscowości Żowtnewe, która została specjalnie zbudowana w latach 70-tych w celu zapewnienia siły roboczej samego zakładu. Osiedle znajduje się w odległości 40 km od centrum rejonowego Łuhyny, w odległości 150 km od miasta obwodowego Żytomierz. Dzisiaj tam wybudowana nowa droga. Torf złoża Ozerianskiego ma bardzo niską zawartość popiołu, więc i ceniony dla produkcji brykietów paliwowych. Złoża torfu utworzone ponad 2000 lat temu.

Od 1967 roku w fabryce produkowano opałowe brykiety torfowe, które szły na potrzeby obwodu i regionów. Dzisiaj fabryka posiada nową linię do produkcji granulek torfowych.

Sprawdź dostępność i możliwość kupić torf frezowany luzem, w workach, woreczkach, big-bag i innych opakowań, można skontaktować się z naszymi menedżerów